درباره ما:

هسته اصلی گروه شایان المان را مجموعه ای از مهندسین مجرب تشکیل داده که با تکیه بر تخصص، مطالعات و تجربیات چندین ساله در حوزه صنعت ساختمان شکل گرفته است. این گروه همواره تلاش نموده است با ارایه خدمات حرفه ای با به کارگیری مجرب ترین پیمانکاران به ارایه خدمات مطلوب مهندسی بپردازد.

رسالت:

تمایز پروژه های ساختمانی موفق در تدوین یک برنامه جامع طراحی و ساخت می باشد. انتخاب فرم ظاهری، طراحی فضاهای داخلی متناسب، نظارت بر قرار گرفتن اجزای ساختمانی و اجرای بی نقص همواره می تواند عامل این تمایز باشد. رفتار مخاطب امروز، تعاملات اجتماعی، نیازهای روحی و خواسته های او کاملا با گذشته تفاوت پیدا کرده است بنابراین فرم و کارکرد فضاهای معماری نیز دچار تحول بنیادین شده است. ما با تلفیق آخرین متدها و متریال های نوین ساختمانی توانسته ایم به نیازهای امروز مخاطبان پاسخ مناسب بدهیم که از لحاظ فرمی نسخه ای فاخر و در شان مخاطبان خود باشد.